Software

Serwisy internetowe omawiające oprogramowanie do komputera czy na stronę internetową, które umożliwiają bezpłatne pobranie lub udostępniają je odpłatnie.